กศน.เทศบาลเมืองคลองแห รับสมัครนักศึกษาใหม่


งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย กองการศึกษา เทศบาลเมืองคลองแห เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2552 ประจำปีการศึกษา 2552 โดยเปิดรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม. 1-3 ) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4-6 ) สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.khamsai.blogspot.com/ หรือ http://khamsai.blogspot.com/ หรือ เข้า Google.com แล้ว พิมพ์คำว่า กศน.เทศบาลเมืองคลองแห และ
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2552 เวลา 08.30 น.-16.30 น.ในวันและเวลาราชการ หรือ
วันจันทร์-ศุกร์ สถานที่รับสมัคร สมัครได้ ณ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ( กศน.เทศบาลเมืองคลองแห ) กองการศึกษา เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 085-1156194, สำนักงาน 074-580888 ต่อ 701-704 สายด่วน 1132

โทรสาร 074-580785

ไม่มีความคิดเห็น: